İktisat Bölümü Editörleri

Ünvanı Adı Soyadı Kurumu E-Posta Adresi

Prof.Dr. Mustafa AKAL Sakarya Üniversitesi makal@sakarya.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Yağmur ERSOY Sakarya Üniversitesi ayersoy@sakarya.edu.tr