Muhasebe ve Finansman Editörleri

Ünvanı Adı Soyadı Kurumu E-Posta Adresi

Prof.Dr. Selahattin KARABINAR İstanbul Üniversitesi skpinar@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Sedat DURMUŞKAYA Sakarya Üniversitesi sdurmuskaya@sakarya.edu.tr