Yönetim Bilişim Sistemleri Editörleri

Ünvanı Adı Soyadı Kurumu E-Posta Adresi

Doç.Dr. Abdülkadir HIZIROĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hiziroglu@ybusm.info
Yrd.Doç.Dr. Hayrettin EVİRGEN İstanbul Üniversitesi evirgen@gmail.com